Закон України "Про зв'язок"

Закон України "Про інформацію"

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

Закон України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"

Закон України "Про Національну систему конфіденційного зв'язку"

Закон України "Про радіочастотний ресурс України"

Закон України "Про телебачення і радіомовлення"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 31 січня 2001 р. N 77 Про ставки щомісячних зборів за використання радіочастотного ресурсу України

Кодекс України "Про адміністративні правопорушення"

Наказ Головного управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України від 10 листопада 1998 року N 25 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на використання радіочастот, умови та правила здійснення цієї діяльності і контроль за їх дотриманням"

Наказ Головного управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України від 30 березня 1998 року N 5 "Про затвердження Положення про порядок здійснення міжнародної координації радіочастотних присвоєнь в Україні"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України N 15 від 13.02.2001 "Про затвердження Положення про Державну інспекцію електрозв'язку України"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України N 163 від 31.07.2002 "Про внесення доповнень до Положення про Державну інспекцію електрозв'язку України, затвердженого наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 13.02.2001 N 15"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України N 23 від 11.02.2003 "Про затвердження Положення про порядок присвоєння радіочастот радіоелектронним засобам загального призначення"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України N 39 від 11.03.2001 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі Центром "Укрчастотнагляд" дозволів на реалізацію, використання радіоподовжувачів телефонної лінії з робочими частотами 254 і 380 МГц"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України N 82 від 25.04.2002 "Про затвердження Положення про управління номерним ресурсом мереж електрозв'язку загального користування України"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 03 квітня 2001 року N 57 "Про затвердження Положення про порядок реалізації, продажу в Україні радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 11 лютого 2003 року N 22 "Про затвердження Положення про державний нагляд за використанням радіочастотного ресурсу України"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 15 лютого 2000 року N 29 "Про затвердження Граничних тарифів на послуги, пов'язані з експертизою заявок, наглядом та моніторингом радіоелектронних засобів радіозв'язку, радіомовлення, телебачення, систем кабельного та ефірно-кабельного телебачення, систем супутникового зв'язку"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 19 лютого 2001 року N 22 "Про затвердження змін та доповнень до Регламенту аматорського радіозв'язку України"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 21 вересня 2000 року N 133 "Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону яких не потрібні дозволи"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 21 вересня 2000 року N 134 "Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, для придбання та використання яких не потрібні дозволи"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 21.06.99 № 113 "Про затвердження Правил приєднання мереж електрозв'язку операторів різних форм власності до мереж електрозв'язку загального користування"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25 жовтня 2000 року N 154 "Про затвердження Положення про порядок виділення радіочастот України та визнання таким, що втратив чинність, наказу ГУРЧ від 02.10.97 N 25 "Про введення в дію Положення про порядок виділення смуг (номіналів) радіочастот для розроблення, виробництва, модернізації в Україні та ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 5 березня 2001 року N 33 "Про затвердження Порядку надання дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 7 листопада 2000 року N 167 "Про затвердження Положення про порядок розроблення, модернізації, виробництва в Україні та ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України, Міністерства внутрішніх справ від 13 грудня 2002 р. N 223/1205 "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії Державної інспекції електрозв'язку України та її регіональних підрозділів і органів внутрішніх справ України щодо запобігання порушенням законодавства в галузі зв'язку, у сфері інформатизації та використання радіочастотного ресурсу"

Наказ Державного комітету зв'язку України від 22 серпня 1997 року N 124 "Про затвердження Регламенту аматорського радіозв'язку України"

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 13 лютого 2001 року N 33/16 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів)

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 22 травня 2001 року N 77/79 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з технічного обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації"

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету зв'язку та інформатизації Українивід 07.02.2002 N 15/27 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі зв'язку, що ліцензуються"

Наказ Ліцензійної палати України, Державного комітету зв'язку України від 3 березня 1998 року N 31/1049 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на використання радіочастот, умови та правила здійснення цієї діяльності і контроль за їх дотриманням"

Постанова "Про затвердження переліку спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України " від 20 грудня 2000 р. N 1871

ПОСТАНОВА Верховної Ради України Про процедуру ротації членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з частини її складу, призначеної Верховною Радою України

ПОСТАНОВА від 11 липня 2001 р. N 818 Про Порядок надання спеціальних дозволів на використання радіоелектронних засобів дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні

ПОСТАНОВА від 14 лютого 2001 р. N 140 Про ставки одноразових платежів за видачу ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України

ПОСТАНОВА від 18 травня 2001 р. N 539 Про передачу Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення до сфери управління Державного комітету зв'язку та інформатизації

ПОСТАНОВА від 7 лютого 2001 р. N 112 Про порядок надання ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1996 р. №1117 "Про ліцензування використання радіочастот"

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1995 р.№ 803 "Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. № 239 "Про спеціально уповноважені органи з питань присвоєння радіочастот, позивних сигналів, оформлення відповідних дозволів на виготовлення, реалізацію (продаж), використання радіоелектронних засобів на території України, ввезення їх з-за кордону та державного нагляду за їх роботою"

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1996 р. № 1330 "Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з питань ліцензування використання радіочастот"

Указ Президента "Про присвоєння спеціальних та військових звань"

Указ Президента України "Про внесення доповнення до Положення про Державний комітет зв'язку та інформатизації України"

Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 липня 2001 року "Про заходи щодо захисту національних інтересів в галузі зв'язку та телекомунікацій"

Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2001 року "Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України"


O частотном планировании, видах излучения и этике работы

1.Частотное планирование и этика.

Некоторым радиолюбителям известен такой вид излучения как SSTV. Хочу сказать, что SSTV относится  к аналоговым видам излучения (аналогично SSB) и посему предполагает работу во всем SSB участке. На некоторых диапазонах для SSTV выделен специальный участок, где он имеет привилегии, т.е. если кто-то, на этих частотах работая, например SSB мешает проведению SSTVQSO, то он должен покинуть эту частоту. И хотя SSTV можно работать во всем SSB участке сложилось так, что SSTV-ты собираются вблизи определенных частот. Есть такой участок и на 80-ке, это 3730-3735. Однако хочу заметить, что данный участок все же предназначен только для работы SSB и CW, т.е. для этого участка не оговорено, что в нем привилегией пользуется SSTV, а, следовательно, здесь на одинаковых правах можно работать и SSB, и CW, и SSTV.

 Я лично, да и не только я, много раз выслушивали на этих частотах нарекания в свой адрес (порой довольно в грубой форме) о том, что на этих частотах мы проводим SSBQSO, в то время как это участок для цифровых видов связи. Как это могут говорить радиолюбители, имеющие первую категорию (а именно с ней можно работать в этой полосе частот). Почитайте инструкцию! Нужно знать частотное планирование и в частности нужно знать, что участок для цифровых видов связи расположен в полосе частот 3580-3620.

На всех частотах любительских диапазонов действует правило - первый кто занял частоту считается ее хозяином, и никто не может прогнать хозяина с им занятой частоты (я не имею в виду LID и особых случаев). И все на что рассчитывает другой радиолюбитель, которому по каким-то причинам нужна данная частота - это попросить хозяина уступить ее. И в этом случае можно рассчитывать только на его радиолюбительскую этику и взаимопонимание в надежде получения частоты.

Если Вы желаете поработать SSTV и, придя в участок 3730-3735, т.е. там, где собираются любители SSTV, и видите что в нем находится SSB станция, то почему нужно сразу же предъявлять к ней претензии? Что вам мешает встать на соседней свободной частоте и начать работу? Другое дело если в этом участке работают несколько станций, тем самым занявшие всю полосу частот 3730-3735. И даже в этом случае вы не можете встать на занятую частоту (если вы не LID конечно) и начать SSTV передачу мешая SSB станциям. Вы не можете делать им замечание, что они работают в SSTV участке - нет такого участка на 80 метров. Все на что вы можете рассчитывать, так это обратиться к их радиолюбительской этике и попросить уступить вам частоту.

 

2. Путаница с видами излучения.

Если частотное планирование это прямое и грубое нарушение инструкции, то незнание принципов некоторых видов радиосвязи - скорее нежелание в этом разобраться. В настоящее время нет проблем с реализацией работы в эфире любым цифровым видом. Купил компьютер, нашел или купил программу и вперед - дорога открыта. Но прежде чем начать проводить QSOs было бы неплохо разобраться и поглубже понять, что же такое тот или иной цифровой вид связи. На худой конец почитайте документацию, поставляемую с программами. Хотя бы для того чтобы не вызывать в свой адрес усмешки со стороны других радиолюбителей.

Самая большая путаница связана с SSTV и набирающей в последнее время обороты DIGTRX. Так вот DIGTRX это вопреки бытующему мнению совсем не цифровое SSTV. Почитайте readme.txt файл автора программы - “DIGTRX is not a SSTV program. SSTV is an analogical modality only for images and without possibility of error correction. SSTV scans slowly the image line by line...”. Да и вообще - SSTV это не передача картинок, это принцип!SlowScanTelevision (SSTV) - это дословно Телевидение с медленной разверткой. И это действительно телевидение со своими кадровыми и строчными синхроимпульсами, кодированием цвета, управлением яркостью и т.д. Т.е. сигнал формируется по аналогии с обычным телевидением, но только SSTV это медленное телевидение в силу узкополосности сигнала.

А что касается DIGTRX, то это всего лишь  программа для передачи по эфиру любого файла будь то тестовый, исполняемый, компьютерный вирус или картинка. Просто так сложилось, что обмениваться текстовыми или иными файлами не представляет интереса и гораздо интереснее обмениваться картинками, а это как-то напоминает SSTV. Но почему-то никому в голову не придет назвать почтовый клиент OutlookExpress или TheBat цифровым SSTV. А ведь с их помощью также можно обмениваться картинками (правда, по интернету).

В заключение еще раз - не путайте SSTV как принцип и простую передачу картинок какими-то иными средствами. И не забывайте, что DIGTRX пока вообще не относится ни к какому виду радиосвязи и уж если его к чему-то “приткнуть”, то только к цифровым видам, для которых предназначена полоса частот  3580-3620. А если вы решили нарушить Инструкцию и поработать вблизи частот 3730-3735 DIGTRX-ом, то и ведите себя подобающим образом - чувствуйте за собой некую вину и уж тем более забудьте о предъявлении претензий другим радиолюбителям работающим в этом участке аналоговыми видами.

 

 

3. Не подводите своих знакомых.

Если Вы имеете первую категорию, но не знаете элементарных вещей, например частотного планирования или структуры позывных (бывают и такие случаи, когда можно услышать SSTV вызов позывным RK3**/3X, т.е. явная работа без разрешения из другой области), то, пожалуйста, не подводите своих знакомых, которые помогли вам купить, получить по знакомству, выменять (выбирайте по усмотрению) разрешение.